kho giáo án bàn tay nặn bột


KHO GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT CÁC CẤP:

KHỐI TIỂU HỌC:

Giáo án bàn tay nặn bột môn KHOA HỌC lớp 5

Giáo án bàn tay nặn bột môn KHOA HỌC lớp 4 (HKI)

Giáo án bàn tay nặn bột môn KHOA HỌC lớp 4 (HKII)

Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 3

Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 2

Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1

 

TÀI LIỆU VÀ SKKN DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT:

Các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong phương pháp bàn tay nặn bột

Chuyên đề dạy môn tự nhiên và xã hội bằng phương pháp bàn tay nặn bột

SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4

Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn sinh học THCS

Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn vật lí cấp trung học cơ sở

Chuyên đề áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào môn TNXH và khoa học ở tiểu học

Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học các môn khoa học ở tiểu học và THCS

SKKN sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học môn khoa học 4

SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4

 

SKKN DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN:

SKKN một số giải pháp thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả

SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN)

SKKN một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học

Tài liệu tập huấn về mô hình trường học kiểu mới VNEN 2014

SKKN phương pháp dạy học lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN

 

 

Tác giả: Hiền Thu